Metalne karike za grobove

Metalna karika za grobove k-101.

K.101

 

Metalna karika za grobove k-106.

K.106

 

Metalna karika za grobove k-107.

K.107

 

Metalna karika za grobove k-108.

K.108